питомник саженцев в Украине
Удобрения и оросительные системы для всех культур!
Мы занимаем ведущие позиции по внедрению прогрессивных технологий в современном сельском хозяйстве: специальные удобрения и оросительные системы для всех культур.

Анализ грунта

АГРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТУ
визначення агрохімічних та фізико-хімічних показників :
Об’єкт дослідження: ґрунт.

Показники: доступні культурам P, K, Mg, Ca, S, Na, Mn, Cu, Fe, Zn, Mo, B; pH (H2O); ємність катіонного обміну (сума увібраних основ).